حوزه ریاست
معاونت پشتیبانی
معاونت فرهنگی
معاونت پژوهشی
معاونت آموزشی
پژوهشکده توسعه و برنامه ریزی
استاد حوزه و دانشگاه تبریز عدم توجه به اخلاق را عمده مشکل جوامع امروزی و ریشه تمامی معضلات اجتماعی عنوان کرد.
ویژه نامه قطره ای از دریا در موضوع شخصیت شناسی بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی به همت خبرگزاری ایکنا شعبه آذربایجان شرقی وابسته به معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی استان آذربایجان شرقی منتشر و توزیع شد.
نشست مشترک مدیران اتحادیه تعاونی های عشایری آذربایجان شرقی با مدیران حوزه معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی استان با هدف تبادل اندیشه و تجربه و معرفی دستاوردهای پژوهشی جهاددانشگاهی استان و همچنین بازدید اعضا از نیرگاه هیبریدی جهاد دانشگاهی برگزار شد.